QUANG NGUYỄN

QUANG NGUYỄN
Tên thật Nguyễn Thành Quang
Sinh ngày 16/12/1991
Quê: Tân Hộ Cơ, Tân Hồng,Đồng Tháp
Hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0946 333 462