PHƯƠNG NAM

PHƯƠNG NAM
Chủ tịch Hội thơ Đường Hoằng Hoá, Thanh Hoá
Nhà giáo hưu trí
Địa chỉ: 71 Đình Nam, Hoằng Lộc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá.
ĐT  01667075112