PHÙNG CÙ SÂN

PHÙNG CÙ SÂN

PHÙNG CÙ SÂN

* Bút danh: Song Sơn
* Sinh năm: 1950
* Dân tộc: Dao
* Quê quán: Phăng Xô Lin - Sìn Hồ - Lai Châu
* Hội viên Hội VHNT tỉnh Lai Châu
* Nguyên Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Lai Châu. Nghỉ hưu năm 2010, hiện là Chủ tịch Hội Người Cao tuổi tỉnh Lai Châu.

* Giải thưởng:
- Truyện ngắn “Miền quê yêu dấu”- Giải ba cuộc thi Văn học - Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2004.
- Truyện ngắn “Chuyện của Phủ Mìn” - Giải ba cuộc thi ký - truyện ngắn - Hội VHNT tỉnh lai Châu lần thứ nhất - 2007.
- Truyện ký “Thượng tá công an Giàng A Páo” - Giải ba Cuộc thi viết về ngành Công an nhân dân do Báo Lai Châu - Công an tỉnh Lai Châu tổ chức năm 2006.
- Ký “Sự cố một đêm cuối năm” - Giải khuyến khích cuộc vận động viết về các tấm gương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Báo Lai Châu - Ban Tuyên giáo tỉnh Lai Châu tổ chức năm 2008.
- Hồi ký “Chiếc nôi”- Giải Nhất cuộc thi viết hồi ký về đề tài “Tôn sư trọng đạo” do Hội Cựu giáo chức Việt Nam tổ chức 2012
ĐÃ XUẤT BẢN:
- Tập thơ “Đếm tuổi mùa đông” - NXB VHDT, 2010 (in chung)
- Tập hồi ký “Tôn sư trọng đạo”- NXB Giáo dục Việt Nam, 2012 (in chung)
-Tập truyện và ký “ Sìn hồ dấu yêu”- NXB Hội Nhà văn, 2013 (in chung)
- Thơ và truyện ngắn Phùng Cù Sân- NXB Văn học- 2013 (in riêng)