PHÙNG CHÍ MƯU

PHÙNG CHÍ MƯU
Sinh ngày: 31/5/1947
Tại: Hậu Lộc- Vĩnh Ninh- Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
Chỗ ở hiện nay: 205/6 Trần Quang Diệu, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang
Nghề Nghiệp: Giáo Viên
Trình Độ: Đại Học Khoa Văn
+ Hội viên hội văn học nghệ thuật TP.Long Xuyên, An Giang
Đã có tác phẩm đăng trên các báo và các tuyển tập thơ …