PHÚC NGUYỄN

PHÚC NGUYỄN
Nguyễn Quang Phúc
Bút danh: Phúc Nguyễn hoặc Bạch Hạc.
Quê quán: Xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội.
Hiện đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức.
Là thành viên hội VHNT thành phố Chemnitz.
Đã có tác phẩm đăng ở các báo trong nước và ở Đức.