PHẠM VĂN THỊNH

PHẠM VĂN THỊNH

Bút danh PHẠM THỊNH

Sinh năm 1954
Quê: Nam trực- Nam Định
Chỗ ở: Q.Thanh Xuân- PT.Hà nội