PHẠM QUỐC KHÁNH

PHẠM QUỐC KHÁNH
Sinh năm: 1954
Ủy viên thường vụ CLB Thơ Việt Nam
Chủ  tịch  CLB Thơ VN tỉnh Nam Định
Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Nguyễn Công Trứ
(Ngành Kế hoạch và Đầu tư mở rộng)
Quê quán:     Trực Ninh, Nam Định
Website:      phamquockhanh.nghesi.vn
Email: phamquockhanhnd@gmail.com
ĐT: 0945.339.919