PHẠM NGỌC SAN

PHẠM NGỌC SAN
Bút danh Phạm Thôn Nhân.
Sinh 1944.
Quê quán: Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình.
Định cư: Nhà số 3, ngách 21/50/7 đường Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Hưu trí. Làm thơ. Vẽ tranh.

Đã xuất bản:
Vầng trăng trong mưa (NXB Mỹ Thuật 2002);
Hoàng hôn không yên lặng (NXB Văn Học. 2006);
Chạng vạng hoa đèn (NXB Hội Nhà Văn, 2011);
Sương đâu chỉ là mờ đục (NXB Hội nhà văn, 2015);
Sao Hôm trên sân thượng (NXB Hội nhà văn. 2015).
In chung trong nhiều Tuyển tập.
Có tranh bày triển lãm và in trên bìa tạp chí.