PHẠM MINH TÂN

PHẠM MINH TÂN
TEL: 0165.472.4783
Nhà số 2, tổ dân phố 2, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Email: phamminhtanclbthotlhn@gmail.com