PHẠM KHANG

PHẠM KHANG

Tên thật Phạm Xuân Khang

Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa,

BTV NXB Thanh Hóa.
ĐT: 01222206989
Email: phamkhangnhavan@gmail.com
Đã xuất bản
8 tập thơ và 4 tiểu thuyết, 1 tập phóng sự