PHẠM HỮU CHÍNH

PHẠM HỮU CHÍNH

Sinh năm 1943

Quê: Nam Tân, Nam Trực, Nam Định

Nghề nghiệp: Giáo viên;

Địa chỉ: Số 15A Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Tp. Hà Nội;

Phó Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam;

Chủ tịch CLB Thơ Thăng Long Hà Nội;

Nguyên Phó Giám đốc Thi đàn Người Cao tuổi VN

Nguyên Phó Giám đốc Thơ Truyền thống VN

Điện thoại: 01696373086

Đã xuất bản: Ngọn lửa đôi quê (NXB Hội Nhà văn 2015)