PHẠM HẢI ÂU

PHẠM HẢI ÂU
Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.