PHẠM CÔNG PHỔ

PHẠM CÔNG PHỔ

Nhà giáo về hưu

Hiện sống tại Quảng Bình, Quảng Xương,Thanh Hóa.

ĐT: 01682339008.