PHẠM BÁ THÁI TÂM

PHẠM BÁ THÁI TÂM
Họ tên khai sinh: Phạm Bá Tám
Sinh ngày 23/3/1953
Quê quán Làng Nồi, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Chỗ ở hiện nay: TP Vinh. Nghệ An
Là Cựu chiến binh, thương binh, cán bộ Sở Xây dựng Nghệ An đã nghỉ hưu.
Hội viên Hội VHNT tỉnh Nghệ An.
Tác phẩm:
Đã có nhiều bài thơ in chung trong nhiều tuyển tập Thơ từ năm 1985 đến nay và các báo, tạp chí văn nghệ ở Trung ương và địa phương.