PHAN VĂN THỊNH

PHAN VĂN THỊNH

Sinh ngày 15/ 06/ 1968.

 

Quê quán Tỉnh Thừa Thiên Húê.
Thường trú địa chỉ. 23/336/ Tăng Bạt Hổ. TP. Húê.

ĐT. 0914193094.
Email: phanvanthinh094@gmail.com

Nghề nghiệp lái xe Taxi ở Húê.

Đã xuất bản tập thơ Trăng Rơi; nhà xuất bản Thuận Hóa với bút danh.( Thịnh Taxi. )
Đã được đăng thơ trên một số báo: TTHúê. Văn Hóa Phật Giáo. Báo Giác Ngộ. Báo Tập San Áo Trắng. Báo Giáo Dục Và Thời Đại...vv...