PHAN VĂN HI

PHAN VĂN HI
71 tuổi;
Địa chỉ: 83/12/13 ấp 4 xã Đông Thạch, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.
Có thơ in chung trong nhiều tuyển tập.