PHAN THỊ BÍCH MAI

PHAN THỊ BÍCH MAI

Ngày sinh: 10/11/1973.

ĐT: 0935101173.

Sinh sống và làm việc tại TP Huế.