PHAN MAI HƯƠNG

PHAN MAI HƯƠNG

Phan Thị  Mai Hương

Hội viên hội Văn học Nghệ thuật Hòa Bình
Bút danh : Phan Mai Hương – Phạm Thanh Tùng
ĐT: 0904.145244
Địa chỉ : giáo viên  Văn - Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - đường Thịnh Lang
TP Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình.