PHAN BÍCH THỦY

PHAN BÍCH THỦY

ThS.Bác sĩ Phan Bích Thủy

 

Chia sẻ: Cuộc sống luôn vận động, mọi điều quanh ta đều thay đổi - môi trường, hoàn cảnh và con người - nhưng sống hạnh phúc lại do chính ta quyết định. Hãy sống hạnh phúc, hãy yêu thương và tha thứ!