OA NA

OA NA

Tên thật  Nguyễn Thị Oa Na

Số 97 Phùng Hưng, tổ 25, phường Tân Thịnh, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

ĐT 0912928694.