NGÔ XUÂN TIẾU

NGÔ XUÂN TIẾU

Quê quán: Thôn 4, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

ĐT: 01679.326.686