NGÔ VĂN GIẢNG

NGÔ VĂN GIẢNG
Quê quán: Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Sơ ul - Hàn Quốc
Sinh ngày: 28-7-1985
Số điện thoại: 0082 10 3867 1368
Email: ngo_vangiang@yahoo.com