NGÔ BÁ HÒA

NGÔ BÁ HÒA

Ngô Bá Hòa

Sinh năm 1987 tại Lạng Sơn
Hiện đang là BTV tạp chí Văn hóa các dân tộc
Email: ngohoa87ls@gmail.com
Đã xuất bản:
- Lớp học mùa mưa (thơ thiếu nhi) - NXB Hội nhà văn 2009
- Cánh đồng cỏ úa (thơ) - NXB Văn hóa dân tộc 2014

Giải thưởng:
- Giải thưởng VHNT Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2009 cho tập "Lớp học mùa mưa"
- Giải thưởng Dành cho tác giả trẻ của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam năm 2009 cho tập "Lớp học mùa mưa"
- Giải thưởng năm 2014 của Hội VHNT các DTTS Việt Nam năm 2014 cho tập "Cánh đồng cỏ úa"
- Giải thưởng VHNT Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2014 cho tập "Cánh đồng cỏ úa"