NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

Nhà báo Nguyễn Đình Xuân.

Quê quán: An Điền, tổng An Phú, phủ Nam Sách, tỉnh Đông xưa, nay là Hải Dương.
Hiện làm việc tại Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội.
Tác phẩm đã xuất bản:
·       Tiếng sóng sông quê (Thơ, NXB Quân đội nhân dân-2009)
·       Bóng nắng (Tập thơ, NXB Công an nhân dân-2010)
·       Trăng mật với thời gian (Tập thơ, NXB Văn học 2012)
·       Cánh chuồn ngủ quên (Thơ, NXB VH-VN Tp. HCM, 2013)
·       Đấu trí công nghệ cao (Bình luận quân sự, NXB Quân đội nhân dân, 2012)
·       Từ Tây Bắc đến Tây Nguyên (Ghi chép, NXB Quân đội nhân dân, 2013).