NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

Bút danh Trọng Nguyễn, tuổi Nhâm Ngọ, cầm tinh con ngựa.

Quê quán: Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định.
Thường trú: 14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tốt nghiệp Học viện Hoa Đông, chuyên  ngành Quân sự.

Tác giả đã có thơ đăng trên Văn nghệ Công an, Văn nghệ Quân đội, Quân đội Nhân dân…

Liên hệ tác giả
Điện thoại: (08) 38.123789 - 01233.123789

 

Các tác phẩm: