NGUYỄN ĐỊCH LONG

NGUYỄN ĐỊCH LONG

Kiến trúc sư

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

 

Đã xuất bản:

10 tập thơ

3 tập Thi - Ảnh