NGUYỄN XUÂN MÔN

NGUYỄN XUÂN MÔN

Nguyễn Xuân Môn

Điện thoại: 0978.851.555;

Địa chỉ: 14 Bạch Đằng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.