NGUYỄN XUÂN HÒA

NGUYỄN XUÂN HÒA

DỊCH GIẢ NGUYỄN XUÂN HÒA

Năm sinh: 1937, tuổi Đinh Sửu.
Quê: Nguyệt Viên, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
PGS TS ngữ văn.
1962-1978: Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
1978-1998: Giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.
Hiện sinh sống ở Hà Nội. Mobile: 0987 684 273.
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN
In riêng:
-         Tarat Septrencô (Sách dịch). Nxb Cầu Vồng, Matxcơva,1988.
-         Thơ trữ tình A. Blok (Thơ dịch), Nxb ĐHQG HN, Hà Nội, 2007.
In chung:
-         Aleksandr Blok – nhà thơ Nga lỗi lạc đầu thế kỷ 20 (Chủ biên), ĐHTH Hà Nội, 1995.
-         Almanach những nền văn minh thế giới (Ban biên soạn). Nxb Văn hóa Thông tin, 1996; 2006.
-         Thơ Taras Shevchenko. Nxb Hội Nhà văn, 2012.
Có thơ dịch và bài viết nghiên cứu trên Tạp chí Văn học, Văn học nước ngoài, báo Văn Nghệ, các báo, tạp chí trung ương và địa phương.