NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

Sinh năm 30.3.1953

Quê : Hưng Yên

HV Hội VHNT tỉnh Hưng Yên
Chủ tịch hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0913280062