NGUYỄN VĂN GIA

 NGUYỄN VĂN GIA

Nguyễn văn Gia

Sinh năm 1951 tại Đà Nẵng

Giáo viên PTTH (hưu trí)
Thơ đã đăng:Thanh Niên , Văn Chương Việt , Thời Văn , Giáo Dục, Việt Báo , Đà Nẵng ...
Tác phẩm chính
ĐÔI BỜ THỜI GIAN - NXB Hội Nhà Văn - 2010