NGUYỄN VĂN DŨNG

NGUYỄN VĂN DŨNG

Sinh 1957.

Quê quán: Nga Sơn, Thanh Hóa.

Hiện là Giáo viên trường trung học phổ thông Bỉm Sơn.

- Điện thoại liên lạc: 0913508004