NGUYỄN TRỌNG HUÂN

NGUYỄN TRỌNG HUÂN

Nhà báo Nguyễn Trọng Huân

Sinh năm 1958, là kỹ sư chăn nuôi;

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam;

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội;

Làm báo ở Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 1981.

Đã xuất bản


- Ninh Giang quê hương (chủ biên)
- Người con gái năm Ất Dậu (tập truyên ngắn)
- Chị tôi (tập truyện ngắn và tản văn cho thiếu nhi)
- Kỷ vật (tập truyện ngắn)
- Số kiếp nàng ơi (tập truyện ngắn)
- Bụi vết tháng năm (truyện dài)
- Bệnh nghề nghiệp (tập tiểu phẩm hài và ký sự)
- Tình yêu sét đánh (tập tiểu phẩm hài)
- Quán hoa cúc quỳ (tập truyện ngắn và tiểu phẩm hài)


Tác phẩm chuẩn bị xuất bản:


- Tập truyện ngắn "Yêu dấu, em!"
- Tâp truyện ngắn và tiểu phẩm hài "Hai người đàn bà"
- Tiểu thuyết "Chị tôi"
Cùng 5 truyện ngắn được tuyển đăng trong các cuốn "Truyện ngắn hay", "Truyện ngắn đặc sắc" từ 2009 - 2014 của 3 Nhà xuất bản và nhiều truyện ngắn, truyện dài đăng trên các báo, tạp chí & website, trong đó trên trang VN thư quán, theo địa chỉ: http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=1678 (đăng tải trên năm mươi tác phẩm).