NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
Địa chỉ: thôn Quảng Cư, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 01202 172 814
Lý lịch:
Học trường Cao đẳng Kinh tế - kĩ thuật Vĩnh Phúc tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Hiện nay đang làm tự do, thỉnh thoảng có viết lách.