NGUYỄN THỊ MINH THÁI

NGUYỄN THỊ MINH THÁI

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái

 

Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1951
 • Nơi sinh: Hà Tây
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chức danh: Phó Giáo sư
 • Địa chỉ: Nhà 61, ngách 27, ngõ 128C Đại La.
 • Các bài báo khoa học
  1. Tôi không tin khán giả là thư­ợng đế. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 5 (119), 1994.
  2. Đô thị và ven đô, những vấn đề văn hoá. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 12 (126), 1994.
  3. Khủng hoảng thiếu trong sân khấu hôm nay,Văn hoá Việt Nam một chặng đường. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, 1994.
  4. Bảo tồn và phát triển nét hoa văn hoá dân tộc của sân khấu truyền thống. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 6 (156), 1997.
  5. Xã hội hoá sân khấu, thực trạng và giải pháp. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 10 (160), 1997.
  6. Sân khấu truyền thống Việt Nam từ góc nhìn văn hoá. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 02 (164), 1998.
  7. Tháng Ba rét Bắc trong sầu xứ ph­ương Nam. Vũ Bằng bên trời thương nhớ, Nxb Văn hoá – Thông tin, 2000.
  8. Nhà hát cải l­ương trung ương và nửa thế kỉ gìn vàng giữ ngọc cho cải lương Bắc. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 09 (207), 2001.
  9. Khởi hành và độc hành. Khoa Sử & Tôi, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
  10. Đào tạo báo chí là đào tạo ng­ười làm nghề báo. Báo chí – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
  11. Có phải phim truyện chưa hay là do kịch bản phim ch­ưa hay. Kỉ yếu toạ đàm: Làm gì để có nhiều kịch bản hay cho phim truyện (Viện Phim Việt Nam – Hội Điện ảnh Việt Nam), 2001.
  12. Van em em hãy giữ nguyên quê mùa. Nguyễn Bính – Về tác giả và tác phẩm,Nxb Giáo dục, 2001.
  13. Đối thoại mới với Chế Lan Viên. Chế Lan Viên – Về tác gia và tác phẩm,Nxb Giáo dục, 2001.
  14. Phải chăng ph­ương thức phư­ờng gánh đang làm rã đám sân khấu kịch?. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 03 (213), 2002.
  15. Nghệ thuật cải l­ương Việt Nam, cội Nam – cành Bắc. Tìm trong di sản văn hoá Việt Nam Thăng Long – Hà Nội, Nxb Văn hoá – Thông tin, 2002.
  16. The“Vietnamisation” of European theatral plays as a cultural process,Book of abstracts for International Bi-Annual Conference EuroViet V. Faculty of Oriental and African Studies – Saint Petersburg State University, 2002.
  17. Một giọng thơ tình ám ảnh,Xuân Quỳnh. Cuộc đời và tác phẩm, Nxb Phụ nữ, 2003.
  18. Gia đình Việt Nam: truyền thống và hiện đại. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học: Vai trò của cha mẹ trong quản lí, giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội, 2004.

  1. Sân khấu và tôi (sách tham khảo). Nxb Sân khấu, 1995 (tái bản lần thứ nhất năm 1999).
  2. Đối thoại mới với văn ch­ương (sách tham khảo). Nxb Hội Nhà văn, 1996 (tái bản lần thứ nhất năm 1999).
  3. Phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật trên báo chí (giáo trình). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
  4. Con mắt xanh(sách tham khảo). Nxb Thanh niên, 2005.
 • Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo