NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA

NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA

Ủy viên Thư ký Chi hội thơ, Hội VHNT Quảng Ninh;

Chủ nhiệm CLB thơ "Truyền Đăng".

Danh hiệu "Nghệ sĩ Vùng Mỏ" năm 1995.

Được nhiều giải thưởng thơ tỉnh Quảng Ninh.

Email: nghesivungmohoanghoa@yahoo.com.vn

Tel. 0916870912.