NGUYỄN THANH TÙNG

NGUYỄN THANH TÙNG

Hiện sống ở Đà Nẵng

Tel. 05113954151

Gmail: tungthanh1951@gmail.com

Thơ đã phổ nhạc:

1/ Cho tôi là cây lúa - NS: Nguyễn Viêm,1983.

2/ Chiều Đà Nẵng - NS:- Thuận Yến, 2002.

Sách đã in:

Thơ tình tuổi đang yêu, NXB Đà Nẵng, 2009.