NGUYỄN THANH TOÀN

NGUYỄN THANH TOÀN

Nhà thơ: NGUYỄN THANH TOÀN

 • Sinh 6.10.1960 , tại Cần Thơ
 • Quê quán : Nha Trang- Khánh Hòa
 • Trưởng Gia đình Áo Trắng Cần Thơ
 • Địa chỉ : 220/14 CMT.8 TP. Cần Thơ
 • Gmail: aotrangct@gmail.com
 • UV. BCH Hội Nhà Văn TP. Cần Thơ
 • Hội viên CLB Thơ Đường Luật Việt Nam
 • Phó Chủ tịch Chi Hội Thơ Đường Luật Cần Thơ
 • Chủ nhiệm CLB Thơ Ca Ninh Kiều TP. Cần Thơ
 • Điện thoiaj : 01664047150
 • Email:   aotrangct@gmail.com
  E-mail: nttoan@ctu.edu.vn;

 

Tác phẩm đã xuất bản:

Nhiều Thơ , Phê bình, Ký đăng trên các tạp chí 
Văn nghệ Trung ương và Địa phương