NGUYỄN THANH HUYỀN

NGUYỄN THANH HUYỀN
Thường trú: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0973.027.029
Email: xrthanhhuyen82@gmail.com