NGUYỄN QUÂN

NGUYỄN QUÂN

CCB, Doanh nhân

Quê gốc Hà Nam.

Hiện sống ở Vũng Tầu

ĐT: 0937669725