NGUYỄN NGUY ANH

NGUYỄN NGUY ANH
Bút hiệu: A.N, Nguyễn Thy Ca Dao, NTTT
Quê quán: Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
- 15 năm dạy học ở quê nhà.
- Hiện sống và làm việc tại Bình Dương.
Địa chỉ:   35/11 Thích Quảng Đức, Phú Hòa,
TP. Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương.
Email:    nguyanh_bd@yahoo.com.vn; nguyennguyanh@gmai.com
DĐ:        0913175690
WWW.aotrangbinhduong.com
*   Hội viên,BCH Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương
*   Kỷ niệm chương VHNT Việt Nam
*  Trưởng Bút Nhóm Dòng Sông Xanh
*  Trưởng Gia Đình Áo Trắng Bình Dương.
*  Có thơ đăng các báo tạp chí địa phương và trung ương.
CÁC  GIẢI  THƯỞNG  Đà ĐẠT  ĐƯỢC:
*   Giải thưởng thơ phổ nhạc 300 năm TDM               (1998)
*   Giải thưởng thơ phổ nhạc Đài PTTH Bình Dương (2010)
*   Giải thưởng thơ Huỳnh Văn Nghệ lần II        (1995-2000)
*   Giải thưởng thơ Huỳnh Văn Nghệ lần IV       (2005-2010)
*   Giải thưởng thơ Thiếu Nhi VHNT Bình Dương      (2013)
*   Tặng thưởng thơ, thơ phổ nhạcVHNT Bình Dương(2013)
TÁC  PHẨM  THƠ  Đà XUẤT  BẢN:
*   Một Thoáng Hương Xưa (NXB Đồng Nai)         1996
*   Hương Thầm Mùa Xuân (VHNT Bình Dương)   2004
*   Hương Thời Gian (NXB Hội Nhà Văn)               2007
*   Một Chiều Gọi Tên Nhau (VHNT Bình Dương) 2013