NGUYỄN MẠNH QUỲNH

NGUYỄN MẠNH QUỲNH

Họa sĩ Mạnh Quỳnh

  • Tên thật: Nguyễn Mạnh Quỳnh
  • Sinh ngày 9/9/1947
  • Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam năm 1969
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Địa chỉ: 819 Nguyễn Văn Linh, Q. Lê Chân