NGUYỄN MINH NGỌC

NGUYỄN MINH NGỌC

Sinh năm: 1977;

Địa chỉ: 07 Phan Chu Trinh- TP Thanh Hóa;

Điện thoại: 0976.517.999


Email : Nguyenminhngoc.77@gmail.com

Hiện làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Thanh Hóa;