NGUYỄN HỒNG THÁI

NGUYỄN HỒNG THÁI
  • Luật sư - Thạc sỹ Kinh tế, Đấu giá viên
  • Phó Phòng Kiểm toán - Thanh Tra - Pháp chế
  • Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin
  • Địa chỉ: 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Tel: 0983638601
  • Mail: lshongthai@yahoo.com\Thshongthai@yahoo.com