NGUYỄN HỒNG BÁCH

 NGUYỄN HỒNG BÁCH
Năm sinh: 1971.
Nghề nghiệp: Chuyên gia tâm lý.
Nơi làm việc: Bệnh viện Mắt Việt - Nga (Hà Nội).
Nơi ở: Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0943670000