NGUYỄN HẢI ĐỊNH

NGUYỄN HẢI ĐỊNH

Nhà thơ  Nguyễn Hải Định

Quê quán: Thanh Xuân-Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 506 - Tầng 6 - Tòa nhà A (190)
Email :nguyenhaidinhpt2012@gmail.com