NGUYỄN HẢI ANH

NGUYỄN HẢI ANH

Địa Chỉ: Số Nhà 103 Lê Lợi – Thành Phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang

Điện Thoại : 0987884866

Email: haianhyeunhacvietnam2@gmail.com

Phổ nhạc được khoảng gần 400.000 nhà thơ, hơn 1400 bài thơ đã hoàn thành ca khúc đăng trong youtube.com và sanhac.com

*Nghề chính của tôi là LƯƠNG Y. khám chữa bệnh đem lại sức khoẻ cho mọi người. Tôi luôn lấy: Niềm vui khỏi bệnh của bệnh nhân làm niềm vui của mình. Nỗi buồn mang bệnh của bệnh nhân làm nỗi buồn của mình. Và luôn coi sinh mệnh của bệnh nhân như người thân của mình. Và sau những thời gian căng thẳng nghiên cứu khám chữa bệnh đem lại sức khoẻ cho bệnh nhân của mình. Tôi thường thư giãn chơi ghi ta,vào các blog để đọc thơ và phổ nhạc cho những vần thơ hay, mong chắp cánh cho những bài thơ hay đó đến với đông đảo công chúng yêu thơ nhạc trong cả nước.

Bút Danh Của Tôi thường xuyên dùng trên internet : Haianhyeunhacvietnam và luôn tự nhắc mình:"Dù của cải chất chồng...rồi cũng hết - Dù lên cao đến mấy... cũng lộn nhào - Sau gặp gỡ muôn thuở... là ly biệt - Ra đời rồi... là cái chết tiếp theo - Chỉ có tình yêu... là còn mãi - Hãy sống để mọi người luôn YÊU (quý) mình".