NGUYỄN DUY QUÝ

NGUYỄN DUY QUÝ
11/11 đường Tây Hồ, Hà Nội;
ĐT: 0167 247 5634;
Tác phẩm:
Một phương pháp lập Ma phương (NXB Thanh Niên 2014);
Suy tưởng trước tàn phai (Thơ 3 dòng, 216 bài, NXB Hội Nhà văn 2014);
được tuyển đăng trong Tạp chí thơ Haiku thế giới.