NGUYỄN CÔNG TIẾN

NGUYỄN CÔNG TIẾN
  • Bút danh: Nguyễn Công Tiến
  • Sinh 20.8.1952, tại Hạ Hòa - Phú Thọ
  • Quê quán: Phú Xuyên - Hà Nội.
  • Năm 1971 đi bộ đội (C1, D31 - trực thuộc Quân khu Hữu ngạn). Năm 1977 đến 1982 học tại khoa triết học - trường ĐHTH Hà Nội. Từ năm 1982 - 1988 là giáo viên tại Trường sỹ quan chỉ huy kĩ thuật tên lửa-rada, Quân chủng phòng không.
  • Từ 1988 đến nay là công nhân hợp tác lao động tại Đức.
  • E-mail:  truongluuthuy52@yahoo.de