NGUYỄN CẢNH ÂN

NGUYỄN CẢNH ÂN
  • Bút danh: Cẩn Anh
  • Quê quán: Đô Lương, Nghệ An
  • Nghề nghiệp: Giáo viên đã nghỉ hưu
  • Điện thoại: 09344297899

HỘI VIÊN:

  • CLB Thơ nhà giáo Hải Phòng
  • CLB sáng tác VHNT Việt Nam
  • Thi đàn Việt Nam

GIẢI THƯỞNG:

  • Giải 3 cuộc thi thơ quốc gia"Hương thơ đất Việt" năm 2012-2013