NGUYỄN AN

NGUYỄN AN
Quê quán: Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh;
Hiện ở: số 12 phố Cảng Mới, Tp. Hạ Long;
Giám đốc Công ty Dược phẩm Hạ Long;
Điện thoại: 0913 263 039
Đã xuất bản:
Kỷ niệm một thời (Thơ, Nxb Văn hóa 1998)
Thăm chiến trường xưa (Thơ, Nxb Thanh niên 2003)
Lời tự tu (Nxb Hải Phòng 2009)
Gửi nắng cho anh (Nxb Văn học 2011)
Nhớ quê (Nxb Văn học 2013)